Πώς να αφαιρέσει Interpol

Φεβρουαρίου 25, 2015

Interpol πληροφοριών του ιού

Interpol είναι ένας ιός κακόβουλο ransomware που χρησιμοποιεί την εξωτερική εμφάνιση να παραπλανήσουν τους χρήστες χρήματα. Βασικά, αυτό ransomware πάντα επιτεθεί ένα υπολογιστή προορισμού τυχαία. Έτσι, τη δυνατότητα να έχουν μολυνθεί είναι πολύ μέση. Βασικά, αν συχνά περιηγηθείτε σε ύποπτες ιστοσελίδες όπως ενηλίκων τοποθεσίες Web, μπορεί να έχετε πολύ περισσότερες πιθανότητες να έχουν μολυνθεί από τον ιό Interpol.

Μόλις Interpol ιού επιθέσεις υπολογιστή σας, δεν θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή πια, επειδή η οθόνη είναι εντελώς κλειδωμένο από αυτόν τον ιό. Και, στη συνέχεια, δεν έχει σημασία πόσες παραγγελίες που δίνετε στον υπολογιστή, δεν θα αποκριθεί σε όλα. Μετά από αυτό, Interpol θα σας παράνομο δραστηριότητα στο Διαδίκτυο κατηγορούν. Στην περίπτωση αυτή, Interpol θα προσποιούνται ότι είναι ένας εκπρόσωπος του στο αστυνομικό τμήμα να σας ρωτήσω για ένα πρόστιμο.

Κατεβάστε εργαλείο αφαίρεσηςγια να καταργήσετε Interpol

Κανονικά, αν έχετε έρθει σε αυτή την κατάσταση, πολλούς αθώους χρήστες ενδέχεται να παραπλανηθούν από τη δήλωση και να καταβάλει το πρόστιμο. Ωστόσο, αν το κάνουν όπως λέει ο ιός τους, όχι μόνο σε θέση να ξεκλειδώσετε την οθόνη, αλλά και τα χρήματά σας θα είναι κλεμμένο. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να πιστεύετε στο Interpol σε καμία περίπτωση. Το μήνυμα που επιδεικνύει για σας δεν έχει καμία σχέση με την αστυνομία. Όταν αντιμετωπίζουν Interpol, εσείς πρέπει να απαλλαγούμε από αυτό από το σύστημα αντί να τεθεί χρήματα αναφέρεται στο λογαριασμό της.

1. Αφαιρέστε τον ιό αυτόματα & εντελώς (προτείνεται)

Αν δεν έχετε αρκετή δεξιότητες και η ώρα να απαλλαγούμε αυτής της δυσάρεστος ιός, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε αυτό το ισχυρό αυτόματη εργαλείο αφαίρεσης ιός να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας και τον κόπο σας.

Interpol πληροφοριών του ιού

Κατεβάστε εργαλείο αφαίρεσηςγια να καταργήσετε Interpol

Interpol είναι ένας ιός κακόβουλο ransomware που χρησιμοποιεί την εξωτερική εμφάνιση να παραπλανήσουν τους χρήστες χρήματα. Βασικά, αυτό ransomware πάντα επιτεθεί ένα υπολογιστή προορισμού τυχαία. Έτσι, τη δυνατότητα να έχουν μολυνθεί είναι πολύ μέση. Βασικά, αν συχνά περιηγηθείτε σε ύποπτες ιστοσελίδες όπως ενηλίκων τοποθεσίες Web, μπορεί να έχετε πολύ περισσότερες πιθανότητες να έχουν μολυνθεί από τον ιό Interpol.

Μόλις Interpol ιού επιθέσεις υπολογιστή σας, δεν θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή πια, επειδή η οθόνη είναι εντελώς κλειδωμένο από αυτόν τον ιό. Και, στη συνέχεια, δεν έχει σημασία πόσες παραγγελίες που δίνετε στον υπολογιστή, δεν θα αποκριθεί σε όλα. Μετά από αυτό, Interpol θα σας παράνομο δραστηριότητα στο Διαδίκτυο κατηγορούν. Στην περίπτωση αυτή, Interpol θα προσποιούνται ότι είναι ένας εκπρόσωπος του στο αστυνομικό τμήμα να σας ρωτήσω για ένα πρόστιμο.

Κανονικά, αν έχετε έρθει σε αυτή την κατάσταση, πολλούς αθώους χρήστες ενδέχεται να παραπλανηθούν από τη δήλωση και να καταβάλει το πρόστιμο. Ωστόσο, αν το κάνουν όπως λέει ο ιός τους, όχι μόνο σε θέση να ξεκλειδώσετε την οθόνη, αλλά και τα χρήματά σας θα είναι κλεμμένο. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να πιστεύετε στο Interpol σε καμία περίπτωση. Το μήνυμα που επιδεικνύει για σας δεν έχει καμία σχέση με την αστυνομία. Όταν αντιμετωπίζουν Interpol, εσείς πρέπει να απαλλαγούμε από αυτό από το σύστημα αντί να τεθεί χρήματα αναφέρεται στο λογαριασμό της.

 Πώς να αφαιρέσει Interpol

 Πώς να αφαιρέσει Interpol

Κατεβάστε εργαλείο αφαίρεσηςγια να καταργήσετε Interpol

1. Αφαιρέστε τον ιό αυτόματα & εντελώς (προτείνεται)

Αν δεν έχετε αρκετή δεξιότητες και η ώρα να απαλλαγούμε αυτής της δυσάρεστος ιός, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε αυτό το ισχυρό αυτόματη εργαλείο αφαίρεσης ιός να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας και τον κόπο σας.